Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Jeugd Federatie in Turns

DEVO Federatiewedstrijd – 14 Mei 2010

Op vrijdag 14 mei was er een federatiepartij voor de jeugd. Het was de bedoeling dat de welpen en pupillen in Roodhuis zouden kaatsen en de schooljeugd met de jongens en meisjes in Tirns. Het totale aantal deelnemers was echter niet zo groot, zodat alle drie de categorieën wel in Tirns kon kaatsen. Bij de welpen en pupillen waren respectievelijk 10 en 12 tweetallen. De schooljeugd en de jongens en meisjes hebben we bij elkaar gegooid, zodat er mooi in twee poules van 3 parturen gekaatst kon worden. Van K.F. Reahûs-Turns zijn Glenda Veenhof bij de welpen, Dennis de Jong bij de pupillen en Ane Boschma bij de schooljeugd + jongens/meisjes in de prijzen gevallen. Bij deze van harte met jullie prijs!

De prijzen zijn uiteindelijk als volgt verdeeld:
Welpen
Winnaarsronde                                                 Verliezersronde

1e         Jeska Terpstra              Easterein          1e         Wiebren Posthuma       Folsgare
            Marie Veltman               Hommerts                    Janna v/d Hoek             Hommerts

2e         Feike D. Zijlstra             Folsgare           2e         Rienk Feenstra              Heeg
            Regina Breeuwsma       Nijland                         Glenda Veenhof           Hidaard

 3e         Marit Folkertsma           Folsgare
           Jelger de Boer              Hommerts

Door een technisch mankement met de fotocamera is er helaas geen foto beschikbaar van de prijswinnaars in deze categorie.

Pupillen
Winnaarsronde                                                 Verliezersronde

1e         Sanne Hijlkema             Gauw               1e         Lex Potma        Hommerts
            Germ Wijnja                  IJlst                             Zoe de Jong     Goënga

2e         Dennis de Jong      Lytsewierrum             2e         Pytrik Zijlstra     Folsgare
            Dewy de Jong        Goënga                                Marko Hoekstra Hommerts

3e         Gertjan Bootsma          Itens
            Grytsje v/d Berg           Bozum

Fed5.JPG
De prijswinnaars bij de pupillen

Schooljeugd + Jongens/Meisjes

1e         Bert Couperus              Easterein
            Ane Boschma               Rien
            Matthijs Gerbrandy       Hommerts

2e         Aaltsje Kroes                Gauw
            Nies D. Yntema            Easterein
            Metta Piersma              Sneek

3e         Johan de Boer              Hommerts
            Bote Jellema                Easterein
            Alina Brandsma            Goënga

Fed4.JPG
De prijswinnaars bij de schooljeugd + jongens/meisjes

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING