Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Merke Reahus

A klasse
 
In de A klasse werd gekaatst in twee poules van drie partuur. De winnaars van beide poules gingen door naar de finale. In de eerste poule waren twee partuur goed aan elkaar gewaagd. Gerard Witteveen, Jurian Rijpma en de kersverse vader Lodewijk Flapper konden tegen Simke Altenburg, Sytze TvS en Ridsert Altenburg lang meekomen. Uiteindelijk werd de wedstrijd op 5-5 6-2 toch beslist in het voordeel van Simke c.s.. Vervolgens moesten Gerard c.s. winnen tegen Freerk TvS, Peter Jansen en Kees Galema om nog kans te maken op een finaleplek. Hierin slaagde het partuur glansrijk door met 5-0 6-6 te winnen. Het kwam dus op de laatste partij in de poule aan. Freerk TvS c.s. moesten het opnemen tegen Simke c.s.. Freerk, Peter en Kees probeerden van alles uit, maar er lukte bitter weinig bij deze mannen. De tegenstander bleek dan ook een maatje te groot getuige de 5-1 6-0 eindstand. Zo gingen Simke c.s. door naar de finale. 
 
In poule twee mochten Wiebe TvS, Meindert Bonnema en de enige vrouw in de A klasse Renske TvS het in de eerste wedstrijd opnemen tegen Sjors Altenburg, Folkert van der Werf en Jeroen Kloosterman. De wedstrijd begon iets later aangezien het partuur van Wiebe eerst goed moest testen wie nou het best als voor minst opslager functioneerde. De uiteindelijk onderbouwing was discutabel en het pakte dan ook verkeerd uit. Hierdoor namen Sjors c.s. in het begin een kleine voorsprong, maar bij een 3-3 stand en met een andere voor minst opslager begon het ineens te draaien bij Wiebe c.s.. Ze liepen vervolgens uit naar een makkelijke 5-3 6-0 overwinning. Vervolgens kon het partuur van Sjors snel aan het bier, want ook de tweede partij tegen Bouke Poelsma, Sybrand van der Wey en Titus Andringa ging voor hen verloren. Zo ging de laatste partij tussen Wiebe c.s. en Bouke c.s. om een finaleplek. Beide parturen bleken aardig aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk moest het partuur van Bouke toch zijn meerdere erkennen in het partuur van Wiebe, uitslag 5-4 6-2.
 
De finale tussen Simke c.s. en Wiebe c.s. werd uiteindelijk een echte kraker, waarbij zelfs het verschijnsel kramp nog even om de hoek kwam kijken (was dit afgekeken van de B-klasse finale?). Een kwalitatief uitstekende finale met veel spanning hoort natuurlijk ook thuis op de Reahuster Merke! Uiteindelijk kreeg het partuur van Wiebe een handjevol ‘matchpoints’, maar de druk was voor dit partuur blijkbaar te groot. Waar het partuur de gehele partij uitstekende dingen liet zien, konden ze dit niet op het moment suprème. Simke c.s., die in de overwinning bleven geloven, sloegen vervolgens op 5-5 6-6 onder het toezicht van veel toeschouwers keihard toe.
 
Eerste prijs:     Simke, Sytze en Ridsert
 
Tweede prijs:   Wiebe, Meindert en Renske
 
 
B klasse
 
In de B klasse werd ‘lijstje gekaatst’ met acht partuur. In de eerste omloop was er maar weinig sprake van spanning getuige de uitslagen van 5-1, tweemaal 5-2 en één keer 5-3. In de tweede omloop zat er meer spanning in de partijen en eindigde er zelfs een wedstrijd in 5-5 6-6. Op die stand wist Eduard Witteveen zijn partuur naar de finale van de verliezersronde te slaan door een prachtige bovenslag. Het partuur van Eduard Witteveen, ‘good old’ Joost Schaap en Pieter-Liuwe van der Valk mochten het in de verliezersfinale opnemen tegen Oane Galama, Haye Postma en Annemieke Poelsma. Ook dit partuur had een moeilijke partij achter de rug. De finale van de verliezersronde bleek uiteindelijk geen sprankelende. Eduard c.s. waren zowel aan de opslag als in het perk wat sterker dan de tegenstander en wonnen dan ook verdiend de verliezersfinale met 5-2.
 
In de winnaarsronde kwam in de finale partuur één Jildert van der Werf, Sietske Poelsma en Rink Bakker tegen partuur vijf Jos van der Werf, Christian Visser en Klaas ‘Boney M’ Brandsma. Opmerkelijk was het feit dat het partuur van Jildert precies dezelfde samenstelling had als een jaar eerder op de Reahuster Merke. Toen wist dit partuur geen potten te breken en verloor het twee keer jammerlijk. Blijkbaar hadden ze geleerd van de fouten van vorig jaar en zowaar leverde dit een finaleplek op. Met name Sietske was erg goed op dreef in de eerste twee omlopen en plaatste de ene na de andere zitbal, wat tot veel moedeloosheid zorgde bij haar tegenstanders. Het partuur kreeg dan ook slechts drie eersten tegen tot de finale. De tegenstander in de finale, het partuur van Jos, had het wat moeilijker gehad in de eerste twee omlopen getuige de zeven tegen-eersten.
 
Ook deze finale werd tot groot genoegen van het publiek een ware titanenstrijd. En het spreekwoord ‘een finale zonder kramp is geen echte finale’ werd verzonnen tijdens deze finale. Want het waren de kuitjes van Christian die het ineens moeilijk kregen. Had hij teveel bier gehad op de vrijdagavond in de tap? Of had hij te lang doorgedanst? Of wilde hij graag gemasseerd worden door Gré Matinee? In ieder geval gaf Christian niet op, al ging de kramp wel ten koste van zijn befaamde voetenwerk. En misschien zorgde dat er wel voor dat het partuur van Jildert met alles aan de hang zegevierde. Ook Klaas Brandsma kon hier niets aan veranderen, al leek die zich zo nu en dan wel wat in te houden. Spookte het geweldige Boney M optreden van Klaas op de zaterdagmiddag al tijdens de finale op vrijdag door zijn hoofd? We zullen het nooit weten, maar we weten wel dat de Reahuster Merke er weer een enerverende finale in de boeken kan bijschrijven met als winnaars Jildert c.s. en strijdvaardige verliezers Jos c.s.. 
 
Eerste prijs winnaarsronde:      Jildert, Sietske en Rink
 
Tweede prijs winnaarsronde:    Jos, Christian en Klaas
 
Eerste prijs verliezersronde:      Eduard, Joost en Pieter-Lieuwe
 
 
C klasse
 
In de C klasse was het concept hetzelfde als in de B klasse. Acht partuur waarbij de lijst werd afgewerkt. De C klasse werd gevormd door een mix van jonge talenten, echte feestkaatsers en enkele oude rotten die zich de eigen hoogtij dagen al niet meer kunnen herinneren. Een prachtige klasse waarbij de wil om te winnen bij sommige kaatsers nog wel groter is als bij kaatsers in de andere twee klassen. Uiteindelijk leverde deze klasse enkele spannende partijen van 5-4 op en zelfs eentje van 5-5 6-6. De 5-5 6-6 betrof hier wederom (net zoals in de B klasse) een partij die ging om een plek in de finale van de verliezersronde. Onder een luid gejuich pakte Maurits van der Werf met zijn twee jonge talentvolle maten Jelmer Engelsma en Ruurd Bakker bij deze stand de overwinning ten koste van het partuur van Pedro de Jong, Nellie Rijpma en Elsbeth Brandsma. In de finale van de verliezersronde ontmoetten Maurits c.s. het ervaren partuur van Klaas de Boer, Gerbrich Altenburg en Minicus Brandsma. Dat ervaring niet altijd de doorslag geeft bleek wel in deze finale. Klaas c.s. kwamen er niet aan te pas en zo ging de eerste prijs in de verliezersronde naar Maurits c.s..
 
De finale van de winnaarsronde ging de strijd tussen het vrouwenpartuur Sietske Witteveen, Anita Lameijer, Marijke Jellema en de bloedfanatieke Piet Galema, Paul Brandsma en Kimberly Elands. Piet Galema die zich de ’s ochtends als eerste kaatser had gemeld in het kaatshokje probeerde deze fanatieke lijn samen met zijn maten door te zetten in de finale. Kansloos waren ze zeker niet en ze bleven dan ook lang bij. Maar uiteindelijk moesten ze bij een stand van 5-4 6-4 toch de handdoek in de ring gooien. De vrouwen waren net wat sterker, waarbij Sietske ook nog eens liet zien dat ze de bovenlijn van de A en B klasse ook wel kon passeren!
 
Eerste prijs winnaarsronde:      Sietske, Anita en Marijke
 
Tweede prijs winnaarsronde:    Piet, Paul en Kimberly
 
Eerste prijs verliezersronde:      Jelmer, Ruurd en Maurits

Sjoch hjir foar de foto's.
 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING