Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

Allicht - Van der Hoff

Freerk, Titus, Oane en Rink, Johannes, Marijke winnen de Allicht/Piet van der Hoff partij
 
Afgelopen zondag stond de Allicht/Piet van der Hoff partij op het programma. Helaas viel de opgave wat tegen. De slechte weersvoorspellingen en het feit dat we aan het einde van het seizoen zitten, speelden hierbij vast en zeker een rol.  Toch kon er in beide klassen mooi gekaatst worden in een poule met 4 parturen. Het woordje mooi is misschien wat verkeerd gekozen, want de regen kwam op deze kaatsdag helaas met bakken uit de lucht vallen.
 
A-klasse
In de A-klasse stonden de volgende parturen op papier:
 
1.  Jurian Rijpma                        2.  Lodewijk Flapper
     Ridsert Altenburg                       Sybrand van der Wey
     Christian Visser                         Herman TvS
 
3.  Bouke Poelsma                      4.  Freerk TvS
    Jildert van der Werf                     Titus Andringa    
    Gerrit Evert Tacoma                    Oane Galama
 
Er bleek goed geloot, aangezien geen partuur er deze dag in slaagde alle 3 partijen winnend af te sluiten. Elke partuur kende wel zijn mindere momenten en het veld en de onvoorspelbare wind maakten het er allemaal ook niet makkelijker op. Toch werd er hard gestreden om de felbegeerde kransen. Zo kende de eerste partij tussen het partuur van Jurian c.s. en Lodewijk c.s. vooral veel verbaal geweld. Niet alleen tussen de tegenstanders, maar ook tussen de teamgenoten onderling. Dit was mooi om te horen/zien voor het publiek, helaas had ditzelfde publiek het op deze dag in grote getalen laten afweten. Ook de andere eerste partij tussen Bouke c.s. en Freerk c.s. was een prachtige partij geweest voor het publiek. De wedstrijd kende een bloedstollend einde. Op 5-5 6-0 voor Bouke cs mocht partuurgenoot Jildert proberen de wedstrijd uit te maken aan de opslag. De druk leek te groot voor Jildert, aangezien hij de bal driemaal ruimschoots buiten het perk wist te krijgen. Echter op 5-5 6-6 stond hij ineens zijn mannetje en plaatste een mooie zitbal bij Titus in het voorperk. De tweede en derde omloop kenden veel minder spektakel. De spelers waren nat en de regen die volgens Christian al om 1 uur zou ophouden sloeg alleen maar harder en harder op het veld neer. Ditzelfde veld vond de combinatie van regen en kaatsen overigens ook niet zo fijn, waardoor het veld langzaam in een gladde modderpoel veranderde. Het kaatsen werd door deze omstandigheden er natuurlijk niet makkelijker op. Uiteindelijk won het partuur dat het beste met deze omstandigheden om kon gaan. De uitslag zag er uiteindelijk als volgt uit:
 
1. Freerk c.s.  19 voor eersten en 11 tegen eersten
2. Jurian c.s.  17 voor eersten en 10 tegen eersten
3. Lodewijk c.s. 11 voor eersten en 18 tegen eersten
4. Bouke c.s. 11 voor eersten en 19 tegen eersten
 
 
B-klasse
Bij de B-klasse zag de lijst er als volgt uit:
 
1.  Sietske Poelsma                    2.  Piter Jellema
     Atty Rienstra                             Marjan de Jong
                                                    Siebrig Poelsma
 
3.  Adrie Bootsma                      4.  Rink Bakker
     Joost Schaap                             Johannes Gerbrandy
     Ruerd Bakker                            Marijke Jellema
 
Iedereen ging, ondanks de regen, vol goede moed het strijdveld in. Helaas was er na 1 omloop kaatsen bij veel kaats(t)ers al veel van die goede moed verdwenen. Sommigen bedachten een constructie waarbij de kaats(t)ers slechts twee keer hoefden te kaatsen. De wedstrijdleiding zag echter weinig heil in deze constructie en stuurde de spelers nog twee keer het veld in. Het partuur van Sietske en Atty deden het heel aardig met zijn tweeen en wisten aardig wat eersten bijelkaar te slaan. Piter c.s. hadden bijtijden veel plezier gedurende het kaatsen en bij met name Piter komt dat altijd zo mooi tot uiting. Het kaatsen verliep iets minder wat resulteerde in een laatste plek. Het partuur van Adrie stond er tot de laatste partij heel aardig voor. Bij winst kon het zelf nog 1e worden, maar dan moest Rink c.s. wel steken laten vallen in de andere partij. Voor Adrie stond er overigens nog meer op het spel, dan behalve de prachtige krans, namelijk de Jan Bakker Bokaal. Door de overwinning van Freerk in de A-klasse moest Adrie minimaal 2e worden. Dit moest zeker mogelijk zijn, aangezien ze met haar partuur het in de laatste partij mocht opnemen tegen Piter c.s. die al tweemaal hadden verloren. Maar Piter c.s. lieten dit niet zomaar gebeuren en wonnen toch enigzins verassend met 5-3 6-6. Na enkel rekenwerk door de wedstrijdleiding bleek uiteindelijk dat Adrie 1 eerst tekort kwam voor de 2e prijs en dus de Jan Bakker Bokaal aan haar neus voorbij zag gaan. Geen Adrie, maar Freerk zal daarom volgend jaar op de voorkant van het kaatsboekje prijken. De uitslag in de B-klasse zag er uiteindelijk als volgt uit: 
 
1. Rink c.s.  21 voor eersten en 7 tegen eersten
2. Sietske c.s.  14 voor eersten en 17 tegen eersten
3. Adrie c.s. 14 voor eersten en 19 tegen eersten
4. Piter c.s. 11 voor eersten en 17 tegen eersten

Foto's

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING