Thus
Organisaasje
Wedstrydagenda
Utslaggen
Fotos
Skiednis
Ynformaasje
Stipers
Keatskanon
Archyf 2010
Archyf 2011
Archyf 2012
Archyf 2013
Archyf 2014
Archyf 2015

2012

Jaarverslag 2011

Na een halve winter, tot nieuwjaar en daarna niet meer, ging het nieuwe kaatsseizoen weer van start. Voor de besturen al in januari, voor de leden eind maart op de ledenvergadering waar wij afscheid namen van twee bestuursleden: voor Reahûs, Sytze en voor Tirns Broer. Hun opvolgers zijn Freerk en Jos.Vanaf dit jaar neemt Bouke het beheer van onze website over van Karst. Om de financiele armslag wat te vergroten is besloten om de prijzen van de koffie en (fris)dranken met 25 cent te verhogen.
Na de vergadering kwam Coos Veltman aan het woord. Coos is oud topkaatser en tegenwoordig voorzitter van de kaatsclub in Hommerts-Jutrijp en van de federatie Sneek e.o.
We hebben dit jaar weer een dameshoofdklasser in de persoon van Renske. Zij volgt hiermee Judy op die door een blessure opgelopen bij het volleyballen noodgedwongen dit seizoen aan haar voorbij moet laten gaan.
Op de voorpagina van het nieuwe kaatsboekje kunnen we niet alleen de winnaars van de Jan Bakker bokaal bewonderen maar ook de nieuwe kleding die door onze sponsor Harrie Diekstra beschikbaar is gesteld. Harrie was al sponsor met zijn bedrijf DEVO maar zet dit nu voort met Textielstra wat gericht is op sportkleding.
In het voorjaar is er door Siemke Andela een cursus jeugdbegeleiding gegeven.
De TC is weer voltallig. Naast Joop Bootsma heeft ook Jurian Rijpma hierin zitting genomen.
Op onze eerste KNKB-partij dit jaar voor welpen meisjes deden 11 parturen mee
Bij de competitie waren er enkele nieuwe gezichten, ook was er de come back van één van onze sponsoren: Klaas Bootsma.
De tweede KNKB-partij was voor de schoolmeisjes. De TC had hier een wedstrijd met 5 parturen in de A-klasse en 11 parturen in de B-klasse van gemaakt. Erg onlogisch i.v.m. de loting maar volgens hen was anders het krachtsverschil te groot.
Jildert en Anita worden verblijd met de geboorte van een zoon.
Dit jaar was er voor het eerst een hoofdklasse-partij voor dames en heren in Scharnegoutum voorafgegaan door een federatie partij voor alle categorieën. Dit is de opvolger voor de Waterpoort-partij die in Sneek werd gekaatst. Het is de bedoeling dat deze partij bij toerbeurt in onze federatie wordt georganiseerd. Mede door het stralende weer is deze eerste editie een groot succes geworden.
Ook een nieuwe traditie kan de KNKB heren 50-plus wedstrijd op eerste pinksterdag worden. Eigenlijk per ongeluk op deze dag uitgekozen, was ook dit een succes met 51 deelnemers onder wie Ate, Joop, Age, Joost en Frans namens onze vereniging.
Meindert maakt zijn rentree op de kaatsvelden na zijn bouwdrukte en blessureleed.
De NK dames begint voor ons partuur met een lekke band onderweg naar Amsterdam waar deze partij gehouden werd. Dankzij partuur coach Sjoerd Boonstra kon al spoedig de reis worden voortgezet. De dames verloren in de tweede omloop van Grou.
Bij de jubileum Altenburg-partij was een “mystery guest” aangekondigd. Dit bleek niemand minder dan Chris Wassenaar te zijn. Hij deed met ieder die dat wilde een gedegen warming up en liet daarna voor de durfallen onder de kaatsers merken wat zijn grote wapen is: een snoeiharde en kromme opslag. Één van de weinigen die de bal het perk uit kreeg was good old Joost.
Vanaf 8 july zijn Sytske en Seakle een echtpaar.
Op initiatief van Oane Galama is er een nieuwe trofee te winnen: it aai fan de dei. De eerste winnar hiervan werd Folkert, of hij hier wel zo blij mee was blijft de vraag.
Dit jaar voor het eerst sinds tijden geen Freule-partuur: de jongens zijn even op, maar er komt een nieuwe en sterke lichting aan dus we moeten nog even geduld hebben.
Een jubileum dit jaar ook voor de Joostema-partij, 30 keer. Voor de gelegenheid werd een oude traditie in ere hersteld. De prijswinnaars kregen een tegeltje aangeboden, dit maal niet meer door Klaske zelf gemaakt maar door Tichelaar uit Makkum aangeboden. Een groot succes.
De laatste ledenpartij waar de competitie prijzen zouden worden uitgereikt is voor de jeugd nog wel doorgegaan maar voor de senioren werd de partij afgelast omdat de grote pôle te nat was om te kaatsen, het leek meer op een zwemvijver voor de plaatselijke eendenclub dan op een kaatsveld. Het niewe seizoen krijgt daardoor nog een staartje van 2011 mee. Bij de dames is de competitie gewonnen door: Jeske Bakker met 73 punten, bij de heren was dit Jos van der Werf met 75 punten en bij de jeugd Lydia de Jong met 54 punten. De Jan Bakker-bokaal ging bij de jeugd naar Ruerd Andringa met 11 punten en bij de senioren naar Atty Rienstra met 10 punten. Voor wie alle verslagen en uitslagen van dit jaar nog eens wil nalezen kan dit doen op de site bij archief 2011. Ook dit jaarverslag komt daarop te staan.

Alvast een goed en succesvol kaatsjaar toegewenst vanuit een zonnig Zeeland.

Frans.

 
WEBDESIGN DIJKSTRA AUTOMATISERING